สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การแข่งขัน Green Mech

การแข่งขัน Green Mech

เนื่องมาจากการที่โลกของเรากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันลดเหลือจำนวนน้อยลงและอาจจะหมดไปในอนาคต นอกจากนี้เชื้อเพลิงเหล่านั้นยังก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านต่างๆอีกมากมาย โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและสนับสนุนแนวความคิดในเรื่องของ พลังงานสะอาด (Green Energy) ที่สามารถใช้ทดแทนการเผาไหม้เชื้อเพลิงอันเป็นสาเหตุของมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ น้ำ ลม เป็นต้น

ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาที่ต้องแก้จากตัวบุคคลในด้านการใช้พลังงาน ดังนั้นหากบุคคลได้รับการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานสะอาด หรือพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Energy) ตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะเป็นพลังสำคัญในอนาคตที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้

การแข่งขัน World Green Mech เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆผ่านอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะทางด้านพลังงานสะอาด (Green Eneygy) ซึ่งประเทศไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นทุกๆปี

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีการจัดการแข่งขัน Thailand Green Mech โดยบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จะเป็นผู้คัดเลือกหาตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน World Green Mech ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งทางบริษัทได้นำตัวแทนของประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันนี้มาแล้วเป็นจำนวน 3 ครั้ง ในปี 2012, 2013 และ 2014

view