สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"พลังงานสะอาด"จ.ฉะเชิงเทรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อชุดพลังงานสะอาด ( Green Energy ) , สื่อชุดพื้นฐานวิศวกรรมหุ่นยนต์ ( Green Mechanism ) ในหลักสูตรการเรียนการสอน

1. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา

2. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ เขต 2

3. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Tags :

view