สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อุดม ทิพราช ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อุดม ทิพราช
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ชมการบรรยายของ ดร.อุดม ทิพราช ได้ที่ http://youtu.be/SzNBxDhEs5o


Tags :

view