สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

World Green Mech Contest 2012@Taiwan

การแข่งขัน World Green Mech Contest 2012@Taiwan

ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และประเทศไทย

Tags :

view