หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ชุดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro:bit COMPATIBLE ROBOTS

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่ง่าย โดยใช้ภาษาบล็อก แล้วแปลงออกมาเป็นภาษา Read more

#1269

19,500 ฿ หยิบใส่ตะกร้า