สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Thailand Green Mech 2017

Thailand Green Mech 2017

การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2017 เป็นการแข่งขันการสร้างโครงสร้างจักรกลที่มีความสนุกสนานซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Thailand GreenMech ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว การแข่งขันนี้ได้รวบรวม 5 ลักษณะการเรียนรู้และการเติบโตหรือที่เรียกว่า STEAM (วิทยาศาสตร์ = S, เทคโนโลยี = T, วิศวกรรมศาสตร์ = E, ศิลปะ = A, และคณิตศาสตร์ = M) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในด้านการประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อให้ตระหนักต่อความต้องการ ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยการรวมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการสร้างบล็อกเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถสนุกสนานไปกับการประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยอีกด้วย การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2017  จัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ.


คลิ๊ก ====>>>>>>ดาวน์โหลด รายละเอียดการแข่งขัน


Tags : Thailand Green Mech 2017

view