ตัวต่อวิศวกรน้อย ยานพาหนะ (VEHECLES)
3,450.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Junior Engineer
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #7330P
ติดต่อสอบถาม

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานด้านโครงสร้างแสนสนุก ทางวิศวกร การคิดคำนวณ รูปทรงทางเรขาคณิต วิทยาศาสตร์ ตามลักษณะของการบูรณาการ และเสริมสร้างพัฒนาการ สำคัญทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจนอกจากนี้ยัง ฝึกทักษะด้านการจดจำ สี ขนาด และประสาทสัมพันธ์ ระหว่างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และสายตา เด็กๆยังสามารถ ฝึกสมาธิในการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ ประกอบด้วยอุปกรณ์เช่น เดือยหกรู เดือยขอบมนห้ารู ลูกเต๋า มีรูตรงกลางสี่ด้าน  รูปสามเหลี่ยม มีรูตรงกลางสามด้าน นอตตัวผู้ กุญแจปากเปิด-ปิด ค้อน