ชุด B Scientific Experiment set Green Energy การทดลองทางวิทยาศาสตร์ พลังงานสะอาด
299,000.00 บาท
  • หมวดหมู่ : School Set
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1252R
ติดต่อสอบถาม

ชุด  B Scientific Experiment Set  Green Energy การทดลองทางวิทยาศาสตร์ พลังงานสะอาด

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ เชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องของพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม พลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งหัวข้อเกี่ยวกับ ชุดพลังงานไฟฟ้าเคมี ชุดทดลองทางแสง แต่ละบทเรียนใช้กิจกรรมสนุกๆในการเรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พลังลมแปลงพลังงานลมธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน การสร้างแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม พาหนะพลังลม และเครื่องมือวัดความเร็วลม เซลล์แสงอาทิตย์ การให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการเก็บพลังงานเพื่อใช้ในอนาคต การสร้างแบบจำลองของ ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ รถ เคเบิลแสงอาทิตย์ สถานีจ่ายพลังงานและอื่นๆ พลังงานน้ำการประยุกต์ใช้งานแหล่งพลังงานจากน้ำ แรงตึงผิว แรงลอยตัว ความดัน ขณะที่ทำกิจกรรมการทดลอง สามารถใช้ความรู้ใหม่ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำรถยกไฮดรอลิกส์ เครื่องขุดพลังความดัน และยานพาหนะพลังขับจากน้ำ พลังงานเคมีที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียนรู้ถึงองค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อการให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้า