บอร์ดกิจกรรมรางกลิ้งบอลแสนสนุก (TRACK WALL)
9,400.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Teaching Aid
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1404
ติดต่อสอบถาม

เป็นชุดสื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง พื้นลาดเอียง และการเคลื่อนที่ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถออกแบบและเชื่อมโยง โดยใช้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์เพื่อให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลกระทบของแรงโน้มถ่วง และความชัน  สามารถออกแบบรางกลิ้งบอล เพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบอลเคลื่อนที่อย่างไร  มีรูปแบบการประกอบ ที่สนุกสนาน และน่าสนใจหลายรูปแบบ  เช่น  ยานพาหนะ  พืชและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน